Biegli rzeczoznawcy majątkowi

Nie raz w życiu spotykamy się z taką sytuacją, w której musimy skorzystać z pomocy biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Osoba ta dokonuje dokładnej wyceny na przykład nieruchomości lub innej rzeczy, która wchodzi w skład majątku trwałego. Biegłego powołuje zazwyczaj sąd, zgodny z właściwością miejscową oraz rodzajem sprawy. Najczęściej chodzi tu o kwestie podziału majątku wspólnego.

Powołanie rzeczoznawcy majątkowego

biegły rzeczoznawca majątkowyWnioskodawca zakłada sprawę i wnosi stosowne koszta. Jeśli strony nie zgadzają się ze sobą, co do polubownego załatwienia sprawy, wówczas sąd musi powołać takiego człowieka, który szczegółowo określi co ile jest warte. Rzeczoznawca to osoba wysoce wykształcona, która musi być specjalista w swojej dziedzinie. Czasami chodzi nam bowiem o dom, czasem o działkę lub inna nieruchomość. liczy się stan budynku, jego wiek i obecny rynek sprzedażowy. Biegły rzeczoznawca majątkowy to osoba, która świadczy nam usługi najwyższej jakości, nie ma tu mowy o żadnej pomyłce. W zależności od tego czego dotyczy przewód sądowy, powoływani są w trakcie kolejnych rozpraw kolejni rzeczoznawcy majątkowi. Nikt inny oprócz tych osób nie może nam w pełny i prawidłowy sposób odpowiedzieć na pytanie co ile jest warte. Czy ta cena jest adekwatna do sytuacji. Spisywany jest właściwy protokół oględzin danego budynku czy nieruchomości. Potrzebna jest cała dokumentacja związana z daną rzeczą, o która toczy się jakiś spór.

Ogólnie więc rzecz biorąc można go również powołać prywatnie, ale zawsze bardziej adekwatny będzie biegły rzeczoznawca, ponieważ jest on powoływany do wykonania jakiejś czynności przez sąd. Jest więc on niezależny od żadnej strony, by ta druga mogła posądzić go o różne rzeczy. Rzeczoznawca to zawodowiec, osoba która jak nikt inny zna się na rzeczy i z pewnością spełni nasze oczekiwania.