Metalowa szafa do archiwum

Nowy obiekt był w tragicznym stanie i wymagał natychmiastowego remontu, a wyposażenie jakie poprzednia firma pozostawiła, nadawało się w pierwszej kolejności do wymiany. Zwłaszcza pomieszczenia ochrony były zaniedbane i bodaj nie remontowane od początku istnienia obiektu. Mieliśmy więc trudne zadanie wyposażenia się od zera.

Zabezpieczone szafy do dokumentów

szafa metalowa na dokumentyWyposażenie całej sekcji ochrony nie było wcale trudnym zadaniem, jednak było czasochłonne i wymagało bardzo dużo planowania, gdyż każdy obiekt rządził się swoimi prawami i wymagał użycia innego sprzętu. Jednak miał to być obiekt handlowy, na którym przewidywaliśmy bardzo dużo zdarzeń, zwłaszcza na początku pracy, a więc równie dużo papierkowej roboty. Na pozostałych obiektach tego typu konieczne było wyposażenie się w odpowiednio duże archiwum, którego podstawą była zabezpieczona szafa metalowa na dokumenty. Do takiej szafy, która zwykle była zamknięta na kłódkę lub zamek szyfrowy, w zależności od używanego modelu, dostęp miał wyłącznie szef ochrony, a służyła ona do składowania dokumentacji poufnej, dotyczącej spraw zdarzeń mających miejsce na obiekcje, która nierzadko zawierała dane osobowe osób uczestniczących w owych zdarzeniach, więc miejsce składowania musiało być obowiązkowo zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dodatkowo, naszym wymaganiem było iż taka szafa musiała być całkowicie ognioodporna i szczelnie zamykana, na wypadek powstania pożaru i możliwości utraty dokumentacji.

Jednak największą zaletą takiej szafy była oczywiście jej pojemność. Dokumentacja miała tendencje do piętrzenia się, a pojemna szafa pomagała w jej przechowywaniu, ale również bardzo łatwej archiwizacji i szybkiego dostępu do potrzebnych materiałów i dokumentów w razie potrzeby.