Podstawowe zadania wyłączników krańcowych

Za pomocą wyłącznika krańcowego, można wyłączyć maszynę i jednocześnie sygnalizować dotarcie zasilania do pozycji krańcowej. Wówczas mechaniczny wskaźnik wskaże dane położenie. Innym rozwiązaniem jest zamontowanie w wyłączniku zdalnego nadajnika położenia, który przekaże centralnemu systemowi, określone parametry i ustawienia.

Budowa i zastosowanie wyłączników krańcowych

Wyłącznik krańcowyNajważniejszym elementem wyłącznika krańcowego jest głowica. Może ona być umieszczona w jednym z czterech kierunków. We wnętrzu znajduje się przełącznik, który zabezpiecza ustawienia dźwigni i pierścienia chroniącego przed obrotem, w niewłaściwym kierunku. Dlatego tak istotne jest, aby osłona wyłącznika była łatwa do zdjęcia. Wyłącznik krańcowy w zależności od modelu, posiada następujące funkcje: sygnalizacji zasilania, lub jej brak, ograniczenia zakresu ustawień, oraz wysyłanie informacji o obecności przedmiotów. Głównym zadaniem wyłącznika jest skuteczne i niezawodne otwieranie głównych styków, w momencie gdy napęd łącznika jest w położeniu otwarcia, a ruchoma część napędzająca maszynę osiągnie położenie krańcowe. Na rynku dostępne są wyłączniki, które różnią się przede wszystkim rodzajem dźwigni. Mogą posiadać regulowaną długość, oraz różne położenia rolek regulujących. Oprócz tego, występują również wyłączniki z dźwignią zderzakową, dźwignie boczne z rolką, oraz dźwignie sprężynowe. Należy jednak pamiętać, że wyłączniki o stykach migowych, wymagają krótkiego czasu na przełączenie prądu elektrycznego, co znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia łuku, a tym samym przedłuża okres użytkowania styków. Są one głównie wykorzystywane w aplikacjach, wymagających dużej dokładności, czułości, oraz szybkiego działania.

W przypadku wyłączników o stykach typu opóźnionego, czas przełączania prądu, wzrasta lub maleje proporcjonalnie do szybkości działania wyłącznika. W porównaniu do styków migowych, wyłącznik typu opóźnionego, w pierwszej kolejności rozłącza jeden styk, a dopiero po określonym czasie załącza drugi.