Wymagane instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele działalności gospodarczej polegającej na magazynowaniu towarów oraz posiadających magazyny towarów lub gotowych produktów zobligowani są do opracowania odpowiednich instrukcji postępowania. Ryzyko pożaru jest bowiem nie tylko zagrożeniem dla ich kapitału ale także dla ludzi przebywających w środku, na zewnątrz oraz środowiska naturalnego.  

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla magazynu

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego magazynuOdpowiednie instrukcje muszą być ogólnodostępne, aby każdy pracownik mógł się z nimi zapoznać. Opracowanie odpowiednich procedur, takich jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego magazynu to obowiązek pracodawcy lub właścicieli obiektów stanowiących pomieszczenia magazynowe lub odrębne strefy pożarowe. Treść takiej instrukcji powinna być aktualizowana przynajmniej raz na dwa lata i zawsze, kiedy dokonane zostaną jakiekolwiek zmiany związane z użytkowaniem przestrzeni magazynowej.  Od jakości instrukcji zależy nie tylko zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, za niedopilnowanie tej kwestii grozi również odpowiedzialność finansowa. Dobrze przygotowany dokument powinien zawierać między innymi: warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu jego użytkowania i procesów technologicznych; procedury postępowania w wypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia czy też sposoby na praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi z miejsca pracy. Oczywiście instrukcje postępowania w przypadku pożaru nie są wymagane w każdym obiekcie, w którym magazynuje się towary. Reguluje to specjalna ustawa.

Pracując w magazynie pamiętajmy aby zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami, rozłożeniem i instrukcją obsługi gaśnic oraz rozlokowaniem apteczek. Możemy w ten sposób uratować nie tylko swoje zdrowie i życie ale także ludzi wokół nas. W ten sposób dbamy o siebie nawzajem i o firmę, w której pracujemy.